Support service
FAQ
21 julysunday
Date

Blyznyuky Bus station

BUS TICKETS - INBUS.UAAll countiesUkraineBlyzniukivska utc, Lozivskyi r-n, Kharkivska Obl.
Blyznyuky Bus station
Svobody, str. 5
Working hours Blyznyuky Bus station
Mon06:30 - 14:20
Tue06:30 - 15:10
Wed06:30 - 14:40
Thu06:30 - 15:10
Fri06:30 - 18:40
Sat06:30 - 14:20
Sun06:30 - 15:10
Phones Blyznyuky Bus station
Services
Ticket Office
Toilet
Waiting room
Help for the disabled