Для поиска выберите пункт отправления

Для поиска выберите пункт прибытия

Для поиска введите необходимый город

Для поиска введите необходимый город

Доступно для автостанций Киевской, Черниговской, Николаевской и Донецкой областей

Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з оформлення квитків у автобусних пасажирських перевезеннях

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України укладається між товариством з обмеженою відповідальністю “КоДрайв”, якому належать майнові та немайнові права на інтернет-сайт inBus.ua (далі - Сайт), та Користувачем щодо надання послуг по оформленню та продажу квитків на автомобільний транспорт за допомогою технічних можливостей інтернет-сайту inBus.ua, а також автоматизованої системи обліку оплати проїзду “CloudBus” (далі — Договір).

1.2. При оформленні квитків за допомогою Сайту, Користувач погоджується з умовами даного Договору та приймає на себе зобов’язання, що ним визначені.

1.3. ТОВ “КоДрайв” зобов’язується надати користувачеві послуги по оформленню та продажу квитків, відповідно до умов даного Договору, а користувач зобов’язується оплатити послуги за встановленою вартістю. Електронні квитки, що оформлюються на Сайті автоматично реєструються в автоматизованій системі обліку оплати проїзду “CloudBus” у відповідності до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”.

1.4. Даний договір вважається укладеним з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами, шляхом встановлення відповідної позначки при оформленні замовлення.

1.5. Погоджуючись з умовами даного Договору в порядку, визначеному п. 1.4. Договору Користувач підтверджує, що:

 • він досяг 18-річного віку;
 • є працездатною та дієздатною особою;
 • вся інформація, яку Користувач подає на Сайті, є правдивою, повною та актуальною.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. ТОВ “КоДрайв” зобов’язане:

 • забезпечити доступ Користувача до системи придбання автобусних квитків;
 • забезпечити доступ до інформації про розклад руху автобусів, перевізника, вартість квитка, вид транспортного засобу. Дана інформація розміщується на Сайті у відповідності із даними, що надані постачальником послуги (автосанційними підприємствами та автомобільними перевізниками);
 • зареєструвати електронні квитки, що оформлюються на Сайті в автоматизованій системі обліку оплати проїзду “CloudBus”;
 • інформувати Користувача про неможливість виконати оплачену послугу, за умови, що постачальник послуг своєчасно проінформували про це ТОВ “КоДрайв”.

2.2. ТОВ “КоДрайв” має право:

 • вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Користувачів, в тому числі змінювати дизайн Сайту, змінювати форму подачі інформації, перелік доступних сервісів, суми сервісних зборів і комісій;
 • без повідомлення Користувачів призупинити роботу Сайту з метою проведення технічних робіт;
 • на власний розсуд блокувати доступ до Сайту, до запропонованих послуг в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і додаткових повідомлення Користувача;
 • збирати, аналізувати та зберігати інформацію про замовлення Користувача на сайті з метою покращення надання послуг, а також повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на Сайті.

2.3. Користувач має право:

 • користуватись Сайтом, замовляти послуги, що пропонуються на ньому;
 • здійснювати покупки квитків на автобус для себе або для третіх осіб за умови наявності повноважень на це від них;
 • отримувати інформацію про розкладу руху автобусів, перевізника, вартість квитка, вид транспортного засобу для особистого користування;
 • користуватись послугами Служби підтримки в часи її роботи;

2.4. Користувач зобов'язаний:

 • використовувати Сайт для придбання автобусних квитків та отримання інформації про наявні послуги в особистих цілях;
 • здійснювати покупку квитків для третіх осіб за умови наявності повноважень на це від них;
 • подавати на Сайті інформацію, що відповідає дійсності;
 • не використовувати Сайт з метою розповсюдження інформації та в комерційних цілях;
 • нести відповідальність за дотримання умов та правил надання послуг перевезення обраного постачальника послуг.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

3.1. Користувач оплачує послуги Постачальника послуг шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку чи оплатою банківською карткою.

3.2. Користувач оплачує послуги ТОВ “КоДрайв”, що пов’язані з наданням доступу до системи інформування та придання квитків шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку чи оплатою банківською карткою.

3.3. Послуга ТОВ “КоДрайв” є наданою з моменту формування в системі CloudBus номеру замовлення, що дає можливість отримати квиток на автобус, або оформлення електронного квитка та реєстрації його системі CloudBus.

3.4. Загальна ціна Послуги формується з вартості квитка, суми сервісних зборів і комісій ТОВ “КоДрайв”.

3.5. Сервісні збори і комісії визначаються ТОВ “КоДрайв” самостійно виходячи із кон’юнктури ринку. Укладення даного договору шляхом встановлення відповідної позначки при оформленні замовлення з боку Користувача є підтвердженням згоди останнього із тарифами Постачальника послуги та тарифами ТОВ “КоДрайв”.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ ТА ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ 

4.1. Повернення коштів, що сплачені Користувачем, проводитися в повному обсязі або частково у порядку та в розмірі, що визначені даним розділом шляхом перерахування їх на банківську карту, з якої було проведено платіж. Повернення коштів проводитися у строк до 72 годин з дати звернення Користувача.

4.2. Кошти, що сплачені Користувачем за послуги ТОВ “КоДрайв” повертаються виключно, у разі відміни рейсу або відправлення автобуса із запізненням (у разі відмови Користувача від подорожі автобусом, що запізнився) або настання обставин, зазначених в п. 4.4.

У разі настання обставин, що зазначені в п. 4.2. Договору, Користувач зобов’язаний звернутись до ТОВ “КоДрайв” протягом 24 години від запланованого часу відправлення автобусу, шляхом направлення листа на електронну адресу support@inbus.com.ua. У разі звернення після 24 години від запланованого часу відправлення автобусу, кошти сплачені за послуги ТОВ “КоДрайв” поверненню не підлягаю.

4.3. Кошти, що сплачені Користувачем за послуги Постачальника повертаються у разі відміни рейсу або відправлення автобуса із запізненням (у разі відмови Користувача від подорожі автобусом, що запізнився більш ніж на 30 хвилин).

У разі настання обставин, що зазначені в п. 4.3. Договору кошти за послуги Постачальника повертаються в касі автостанції.

4.4. Кошти, що сплачені Користувачем за послуги ТОВ “КоДрайв” та кошти, що сплачені Користувачем за послуги Постачальника повертаються в повному обсязі у разі ануляції замовлення Користувачем, що було зроблене протягом однієї години з моменту оплати, але не пізніше десяти годин до часу відправлення автобусу.

4.5. У разі повернення квитка після однієї години з моменту оплати, але не пізніше ніж за сорок вісім годин до відправлення автобусу, Користувачу повертається 90% від вартості квитка без урахування послуг сайту.

4.6. У разі повернення квитка пізніше ніж за сорок вісім годин, але не пізніше ніж за двадцять чотири години годин до відправлення автобусу, Користувачу повертається 80% від вартості квитка без урахування послуг сайту.

4.7. У разі повернення квитка пізніше ніж за двадцять чотири години, але не пізніше ніж за п’ять годин до відправлення автобусу, Користувачу повертається 70% від вартості квитка без урахування послуг сайту.

4.8. У разі повернення квитка пізніше ніж за п’ять годин, але не пізніше ніж за дві години до відправлення автобусу, то Користувачу повертається 60% від вартості квитка без урахування послуг сайту.

4.9. У разі повернення квитка пізніше ніж за дві години, але не пізніше ніж за тридцять хвили до відправлення автобусу, то Користувачу повертається 50% від вартості квитка без урахування послуг сайту.

4.10. Користувач має право повернути квиток шляхом направлення листа на електронну адресу support@inbus.com.ua, шляхом ануляції в особистому кабінеті Користувача, а також в касі автостанції. Строки, що зазначені в пунктах 4.5. – 4.9. даного Договору визначаються моментом отримання від Користувача повідомлення про ануляцію (повернення квитка). Якщо звернення від користувача щодо повернення квитка було отримано в період часу з 20:00 до 23:59, то часом звернення вважається 09:00 наступної дня. Якщо звернення від користувача щодо повернення квитка було отримано в період часу з 00:00 до 8:59, то часом звернення вважається 9:00 цього дня.

4.11. У разі обміну в касі автостанції обмінного бланку на квиток, Користувач має право повернути квиток тільки в касі автостанції. Повернення квитків в касі автостанції проводиться за правилами, що встановлюються власником автостанції та перевізником.

4.12. Перевізником можуть бути встановлені інші умови повернення квитка. Положення пунтів 4.5. - 4.9. застосовуються, якщо інші умови повернення не вказані в електронному квитку або обмінному бланку.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. ТОВ “КоДрайв” не несе відповідальності за шкоду завдану Користувачу, у зв’язку з неточністю інформації, що подається на Сайті (не відповідає даним наданим Постачальником).

5.2. ТОВ “КоДрайв” не несе відповідальності за шкоду завдану Користувачу неналежним наданням послуги з боку Постачальника. В тому числі не несе відповідальності за затримку, зміну умов чи зрив рейсу.

5.3. ТОВ “КоДрайв” не несе перед Користувачем відповідальності у разі повної або часткової непрацездатності сайту та його компонентів протягом певного часу, а також за відсутність можливості доступу Користувача до Сайту.

5.4. Користувач несе відповідальність за використання Сайту в порушення умов даного Договору та вимог чинного законодавства, використання будь-якого обладнання та/або програмного забезпечення, з метою:

 • порушення функціонування Сайту;
 • пошкодження баз даних Сайту та його компонентів;
 • спроб перехоплення персональної інформації інших Користувачів, що обробляється Сайтом та будь-якої іншої інформації;
 • виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • систематичне створення замовлень без наміру придбання квитків;
 • автоматизованого копіювання чи вилучення інформації з Сайту, копіювання будь-яких даних, контенту та/або іншої інформації з Сайту.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони вживатимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно чинного законодавства України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

7.2. Усі матеріали на Сайті належать ТОВ “КоДрайв” та захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій спосіб використовувати чи відтворювати будь-яку інформацію з Сайту або його програмний код без попереднього узгодження з ТОВ “КоДрайв”.

7.3. Будь-які листи чи повідомлення за даним Договором в адресу ТОВ “КоДрайв” мають направлятись поштою на адресу ТОВ “КоДрайв”. Листи чи повідомлення направлені на електроні адреси чи іншими засобами зв’язку не можуть братись до уваги при вирішенні спірних питань.

7.4. ТОВ “КоДрайв” має право направляти Користувачу листи чи повідомлення на будь-які засоби зв’язку, що зазначеним ним при реєстрації на Сайті чи оформленні замовлення.

7.5. При укладенні даного Договору Користувач надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних, в тому числі (але не виключно): прізвища, ім’я, по-батькові, адреси електронної пошти, номеру телефону, даних про обраний рейс та маршрут, даних про проведені платежі, ідентифікуючих ознак комп’ютерної техніки, операційної системи, за допомогою якої відбувається користування Сайтом, IP-адресів та будь-якої іншої інформації, що вноситься на Сайт за виключенням банківської інформації (даних банківських карток та рахунків). Користувач надає згоду ТОВ “КоДрайв” на використання вказаних персональних даних в маркетингових та інших цілях. ТОВ “КоДрайв” не збирає не оброблює та не зберігає банківські данні Користувачів.

 

Реквізити ТОВ “КоДрайв”:

03069, м. Київ, вул. Монтажників, 72, ідентифікаційний код юридичної особи 40234814, р / с UA82 380775 00000 26006056121390 у філії "КІЕВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 380775, платник єдиного податку.

 

InBus
Добро пожаловать на InBus.ua
Служба підтримки
Час роботи служби підтримки: щоденно з 9:00 до 20:00
Зворотній звязок