En

Bus Chernihiv - Nizhyn: routes, tickets, prices, itinerary, bus stations

From:
To:
Trip date:
 • Today
 • Tomorrow
 • After tomorrow
06:01
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 39 m.
07:40
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ФОП Мушкетик Ю.В.
Bus model:
ФОЛЬКСВАГЕН 18
Trip tracking
on the way: 1 h. 39 m.
 • 06:01
  Chernihiv bus station
 • 07:18
  Vertiivka
 • 07:40
  Nizhyn Bus station
 • 07:55
  Velyka Doroha
 • 08:36
  Mala Divytsya
 • 08:45
  Tovkachivka
 • 09:00
  Pryluky
 • 09:17
  Ivkovtsy
 • 09:29
  Ladan
 • 09:40
  Zhuravka
 • 09:57
  Varva
 • 10:12
  Gnedintsy
 • 10:28
  Ostapivka
 • Route: № 1815к
 • Carrier: ФОП Мушкетик Ю.В.
  • The carrier provides an e-ticket
  • 16 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
07:05
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 43 m.
08:48
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ПрАТ "Таксосервіс"
Bus model:
ФОЛЬКСВАГЕН 18
Trip tracking
on the way: 1 h. 43 m.
 • 07:05
  Chernihiv bus station
 • 08:30
  Vertiivka
 • 08:48
  Nizhyn Bus station
 • 09:03
  Talalaivka
 • 09:13
  Velyka Doroha
 • 09:38
  Mala Divytsya
 • 09:42
  Tovkachivka
 • 09:58
  Pryluky
 • 10:21
  Borshna
 • 10:37
  Perevolochna
 • 10:44
  Okhynky
 • 11:08
  Sribne Bus station
 • Route: № 1689к
 • Carrier: ПрАТ "Таксосервіс"
  • The carrier provides an e-ticket
  • 18 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
08:37
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
2 h. 13 m.
10:50
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ФОП Панфілов Є.О.
Bus model:
МЕРСЕДЕС 18
Trip tracking
on the way: 2 h. 13 m.
 • 08:37
  Chernihiv bus station
 • 09:29
  Ukrainske
 • 09:45
  Zhukivka
 • 09:57
  Veresoch
 • 10:07
  Drimailivka
 • 10:17
  Tytivka
 • 10:27
  Vertiivka
 • 10:50
  Nizhyn Bus station
 • 11:06
  Khvylivka
 • 11:08
  Talalaivka
 • 11:19
  Bezuhlivka
 • 11:32
  Dorohynka
 • 11:36
  Tomashivka
 • 11:55
  Ichnya
 • 12:05
  Huzhivka
 • 12:12
  Irzhavets
 • 12:19
  Parafiivka
 • 12:27
  Yuzhne
 • 12:37
  Vereskuny
 • 12:47
  Trostyanets
 • Route: № 1471к
 • Carrier: ФОП Панфілов Є.О.
  • The carrier provides an e-ticket
  • 18 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
10:31
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 45 m.
12:16
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ПрАТ "Таксосервіс"
Bus model:
МЕРСЕДЕС 18
Trip tracking
on the way: 1 h. 45 m.
 • 10:31
  Chernihiv bus station
 • 11:55
  Vertiivka
 • 12:16
  Nizhyn Bus station
 • 12:30
  Talalaivka
 • 12:43
  Velyka Doroha
 • 13:11
  Mala Divytsya
 • 13:17
  Tovkachivka
 • 13:32
  Pryluky
 • 13:46
  Borshna
 • 14:02
  Perevolochna
 • 14:09
  Okhynky
 • 14:34
  Sribne Bus station
 • Route: № 0575к
 • Carrier: ПрАТ "Таксосервіс"
  • The carrier provides an e-ticket
  • 14 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
10:50
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 45 m.
12:35
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ФОП Бондаревський О.С.
Bus model:
МЕРСЕДЕС
Trip tracking
on the way: 1 h. 45 m.
 • 10:50
  Chernihiv bus station
 • 11:36
  Zhukivka
 • 11:45
  Veresoch
 • 11:54
  Drimailivka
 • 12:03
  Tytivka
 • 12:13
  Vertiivka
 • 12:35
  Nizhyn Bus station
 • Route: № 2658к
 • Carrier: ФОП Бондаревський О.С.
  • The carrier provides an e-ticket
  • 18 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
14:14
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 45 m.
15:59
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ФОП Марченко Ю.В.
Bus model:
МЕРСЕДЕС
Trip tracking
on the way: 1 h. 45 m.
 • 14:14
  Chernihiv bus station
 • 15:03
  Zhukivka
 • 15:12
  Veresoch
 • 15:21
  Drimailivka
 • 15:38
  Vertiivka
 • 15:59
  Nizhyn Bus station
 • 16:10
  Talalaivka
 • 16:28
  Velyka Doroha
 • 16:56
  Mala Divytsya
 • 17:02
  Tovkachivka
 • 17:19
  Pryluky
 • 17:59
  Perevolochna
 • 18:03
  Okhynky
 • 18:24
  Sribne Bus station
 • Route: № 2782к
 • Carrier: ФОП Марченко Ю.В.
  • The carrier provides an e-ticket
  • 16 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
14:50
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 36 m.
16:26
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ТОВ "Талалаївське АТП 17450"
Bus model:
МЕРСЕДЕС
Trip tracking
on the way: 1 h. 36 m.
 • 14:50
  Chernihiv bus station
 • 15:35
  Zhukivka
 • 15:44
  Veresoch
 • 15:52
  Drimailivka
 • 16:07
  Vertiivka
 • 16:26
  Nizhyn Bus station
 • 16:42
  Talalaivka
 • 16:59
  Velyka Doroha
 • 17:25
  Mala Divytsya
 • 17:31
  Tovkachivka
 • 17:46
  Pryluky
 • 18:02
  Borshna
 • 18:16
  Perevolochna
 • 18:19
  Okhynky
 • 18:40
  Sribne Bus station
 • 18:50
  Oleksyntsi
 • 18:53
  Berezivka
 • 18:58
  Myrne
 • 19:05
  Kharkove
 • 19:22
  Talalaivka
 • Route: № 0636к
 • Carrier: ТОВ "Талалаївське АТП 17450"
  • The carrier provides an e-ticket
  • 17 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
15:22
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 42 m.
17:04
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ФОП Бабіч Г.Г.
Bus model:
МЕРСЕДЕС
Trip tracking
on the way: 1 h. 42 m.
 • 15:22
  Chernihiv bus station
 • 16:19
  Zhukivka
 • 16:29
  Veresoch
 • 16:39
  Drimailivka
 • 16:44
  Tytivka
 • 16:52
  Vertiivka
 • 17:04
  Nizhyn Bus station
 • 17:09
  Khvylivka
 • 17:14
  Talalaivka
 • 17:19
  Bezuhlivka
 • 17:24
  Syndarevske
 • 17:32
  Dorohynka
 • 17:39
  Tomashivka
 • 17:55
  Ichnya
 • Route: № 1886к
 • Carrier: ФОП Бабіч Г.Г.
  • The carrier provides an e-ticket
  • 19 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
18:10
Chernihiv bus station
Peremohy, Avenue 3
1 h. 45 m.
19:55
Nizhyn Bus station
Urozhaynyy, lane 24
Transporter: ФОП Умін О.Г.
Bus model:
МЕРСЕДЕС
Trip tracking
on the way: 1 h. 45 m.
 • 18:10
  Chernihiv bus station
 • 19:33
  Vertiivka
 • 19:55
  Nizhyn Bus station
 • 20:17
  Talalaivka
 • 20:35
  Velyka Doroha
 • 21:04
  Mala Divytsya
 • 21:11
  Tovkachivka
 • 21:28
  Pryluky
 • Route: № 2044к
 • Carrier: ФОП Умін О.Г.
  • The carrier provides an e-ticket
  • 11 tickets remaining
  • Formed at the station
  More
 • 9 bus routes are available on the route Chernihiv - Nizhyn 8 carriers
 • Of these, 9 are direct flights, and 0 are transit.
 • Bus ticket prices Chernihiv - Nizhyn from 94.35 ₴ to 102.3 ₴.
 • Average travel time: 1 h. 45 m. with the fastest flight 1 h. 36 m.
 • Earliest arrival to Nizhyn: 07:40, station Nizhyn Bus station.
 • Latest arrival to Nizhyn: 19:55, station Nizhyn Bus station.
 • Average ticket price: 100 ₴.
 • The route of the bus Chernihiv - Nizhyn can be viewed in the detailed information on the flight.
Cheapest
 • 06:01
  Chernihiv bus station
  Peremohy, Avenue 3
 • 07:40
  Nizhyn Bus station
  Urozhaynyy, lane 24
Carrier: ФОП Мушкетик Ю.В.
Fastest
 • 14:50
  Chernihiv bus station
  Peremohy, Avenue 3
 • 16:26
  Nizhyn Bus station
  Urozhaynyy, lane 24
Carrier: ТОВ "Талалаївське АТП 17450"
Earliest arrival
 • 06:01
  Chernihiv bus station
  Peremohy, Avenue 3
 • 07:40
  Nizhyn Bus station
  Urozhaynyy, lane 24
Carrier: ФОП Мушкетик Ю.В.
Latest arrival
 • 18:10
  Chernihiv bus station
  Peremohy, Avenue 3
 • 19:55
  Nizhyn Bus station
  Urozhaynyy, lane 24
Carrier: ФОП Умін О.Г.